10 marca rozpoczęły się pierwsze warsztaty w ramach projektu: „Spotkanie dwóch światów – warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych”. Projekt napisany został przez Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” w partnerstwie z Fundacją Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”
Z treści zajęć wynika, że każdemu rodzicowi takie warsztaty by się przydały. Mają one na celu lepsze zrozumienie swego dziecka, a poprzez to efektywniejsze wpływanie na zachowanie dziecka i proces jego usamodzielniania. Wiąże się to z koniecznością dbania rodzica o swój stan emocjonalny, zasoby psychiczne, tak aby zapobiegać wypaleniu życiowemu w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem. Prawdziwa akceptacja niepełnosprawności dziecka nie musi wiązać się z rezygnacją z radości życia, realizowania własnych potrzeb i ambicji.
Zadbany rodzic, w dobrej „kondycji psychicznej”- to szczęśliwy rodzic i zadowolona rodzina.
Warsztaty finansowane są przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie w ramach małego grantu. Kwota dofinansowania wynosi 8 200,00 PLN (całkowity koszt projektu 10 150,00PLN).

          

8 kwietnia zakończyliśmy warsztaty terapeutyczne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością „Spotkanie dwóch światów”, czyli spotkanie świata dziecka ze światem rodzica. Temat jest niezgłębiony. Dobrze wychować zdrowe dziecko to jest wielka sztuka, ale dobrze wychować dziecko z niepełnosprawnością to dopiero sztuka, tym bardziej, że tu nie ma prostej odpowiedzi co to znaczy? Jak zrozumieć dziecko z niepełnosprawnością, jak wejść do jego świata, jeżeli nie wiemy jak ten świat wygląda, a dziecko nie jest w stanie nam tego powiedzieć. Jak zaspokoić potrzeby emocjonalne dziecka z niepełnosprawnością?
Zakończone warsztaty były próbą odpowiedzi na nurtujące nas rodziców pytania, ale dotknęliśmy ledwie wierzchołka góry lodowej. Pani Terapeutka z wielką wrażliwością i profesjonalizmem próbowała nam objaśniać jak reaguje niepełnosprawne dziecko na różne bodźce, na różne sytuacje, które dla nas zdrowych osób nie mają większego znaczenia. Poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, bycia kochanym są nie do przecenienia. Dlatego tak ważne jest, aby każdy rodzic ba, każdy człowiek dbał o swój stan emocjonalny, bo wtedy naszym dzieciom i naszym bliźnim będzie z nami lepiej.