W terminie od 1.09.2018 r. do 31.10.2018r. Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” realizowało projekt pt. „Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem” – warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, podopiecznych Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”. Zadanie finansowane było z dotacji Powiatu Pruszkowskiego.

Poprzez spotkania terapeutyczne terapeuci uczyli rodziców różnych kompetencji, jak:

  • konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną oraz pomoc w zapewnieniu warunków do korzystania z opieki terapeutycznej

  • budowanie silniejszej więzi rodziny przy jednoczesnym poczuciu zaopiekowania i uświadomienia szans na lepsze samopoczucie i funkcjonowanie w życiu rodzinnym i społecznym. W warsztatach terapeutycznych brały udział małżeństwa – mąż i żona, co pomagało w nawiązaniu bliższej więzi i we wzajemnym zrozumieniu,

  • umiejętność proszenia o pomoc i organizowania czasu dla siebie jak i dla dziecka, wiąże się to z koniecznością znalezienia zewnętrznego asystenta do niepełnosprawnego dziecka

  • umiejętność relaksacji i masażu podstawowego  do wykonania w warunkach domowych przez opiekunów, fizjoterapeutka uczyła uczestników warsztatów jak relaksować siebie oraz technik masażu wzajemnego. Masaż wzajemny oprócz relaksacji buduje wzajemną bliskość między rodzicami,

  • lepsze radzenie sobie ze stanami napięcia, stresem związanym z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym

  • umiejętność wyciszenia dziecka poprzez nabyte umiejętności relaksacji, delikatnego masażu,

  • podstawowe techniki Mindfullness , nauka technik opartych na uważności . Kiedy dorośli i dzieci skupiają się na doświadczaniu chwili obecnej ( na oddychaniu , dźwiękach ) ich umysł zwykle się wycisza i otwiera w sobie przestrzeń pozwalająca jaśniej widzieć to , co się wydarza. W ten sposób rodzice stają się mniej reaktywni i bardziej świadomi tego, co dzieje się w ich wnętrzu oraz wokół nich. Zamiast koncentrować się na skutkach , skupiają się na tym , by w danej sytuacji reagować współodczuwająco .Mindfullnes , którego wstępną część poznali uczestnicy , jest umiejętnością rozwijającą uwagę , wewnętrzny spokój .Uważność opiekunów ma ogromny wpływ nie tylko na dzieci , ale także na wszystkie osoby w ich otoczeniu. Zajęcia uwydatniły znaczenie współpracy w rodzinie,  kultury opartej na współdziałaniu i na empatii .Terapeuci starali się przekazać wiedzę o wychowaniu dzieci , tak aby były pewne siebie, bardziej odporne na przeciwności losu i zdolne do podejmowania różnych wyzwań. Wiedza przekazana rodzicom ,poszerzyła zakres umiejętności wychowawczych, umożliwiających normalne życie z niepełnosprawnym dzieckiem.

Rodzice mogli się poczuć, że są najważniejsi, wszystkie problemy zostawialiśmy na zewnątrz a następnie fizjoterapeutka uczyła nas technik relaksacji i radzenia sobie z problemami. Problemy były, są i będą zawsze, chodzi o to, aby w życiu codziennym nie pozwolić problemom zapanować nad nami, pozwalać im przepływać obok, tak aby nie niszczyły naszego zdrowia.

Zajęcia dla rodziców były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy pracują również z naszymi dziećmi i doskonale znają naszą sytuację życiową i znają problemy z jakimi boryka się każda z naszych rodzin, dlatego warsztaty były niejako „szyte na miarę” dla naszych rodziców.

Terapeuci kładą duży nacisk na to, aby równolegle z terapią dzieci odbywała się terapia rodziców, ponieważ tylko taka sytuacja gwarantuje zmianę tzn. poprawę relacji w rodzinie i poprawę funkcjonowania naszych podopiecznych i naszych Rodzin.

Jednym z celów Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” jest pomoc rodzinom z niepełnosprawnością. Bardzo chcemy pomagać naszym rodzinom i cały czas realizujemy zajęcia z psychoedukacji dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością są bardzo przeciążeni obowiązkami związanymi z opieką nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, bardzo potrzebny jest dla nich relaks i nauka relaksacji w warunkach domowych. Trudne zachowania u naszych dzieci z niepełnosprawnościami występują na porządku dziennym, jest to bardzo wyczerpujące psychicznie doświadczenie. Dlatego rodzice potrzebują wsparcia fachowej kadry terapeutycznej, która zna te problemy i wie jak nam pomóc. Warsztaty „Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem” były bardzo dobrym, wspomagającym doświadczeniem. Rodzice biorący udział w tych warsztatach są bardzo zadowoleni z kompetencji, które nabyli w czasie terapii, wniosły one dużo spokoju w życie uczestników.

Opinia uczestnika warsztatów:

Jako rodzic dzieci niepełnosprawnych,  pragnę podziękować za możliwość  uczestniczenia w zajęciach relaksacyjnych , które są dla mnie bardzo ważne . 
Dzięki nim mogę choć na chwilę zapomnieć o kłopotach i troskach dnia codziennego . 
Ćwiczenia prezentowane przez Panie Terapeutki pomagają  mi zrelaksować się i zachować spokój na co dzień . 
Rozmowy z rodzicami podczas spotkań warsztatowych, gdzie mogliśmy się wymienić swoimi doświadczeniami były bardzo cenne . 
Na pewno będę kontynuować ćwiczenia , których nauczyłam się na spotkaniu z rehabilitantką .Uważam, że takie warsztaty dla rodziców są niezbędne ponieważ uczą nas jak zadbać również o siebie . 
Dziękuje Hanna K.” 

Krystyna Dąbrowska