„Nie jesteśmy sami”

– specjalistyczna pomoc terapeutyczna

dla członków Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”

– Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy”

z dotacji PFRON w terminie od 8-02-2021r. do 31-12-2021r.

Panująca obecnie w kraju sytuacja epidemiologiczna i związane z nią ograniczenia spowodowały pogorszenie stanu psychicznego naszych podopiecznych. Wprowadzone obostrzenia, przez długi czas zamknięte szkoły i inne miejsca, spowodowały u nich zwiększone poczucie stresu i lęku.

Nasi podopieczni do tej pory, korzystali z różnego rodzaju wsparcia: psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów, integracji sensorycznej.

Niestety zajęcia te zostały wstrzymane lub ograniczone. Pojawiły się u nich symptomy stanu kryzysu psychologicznego, a przez długotrwałe obostrzenia byli pozbawieni wsparcia terapeutycznego. Rolę „terapeutów” odgrywali rodzice, opiekunowie i osoby z nimi mieszkające, co przyczyniało się do jeszcze większego chaosu i w konsekwencji kryzysu psychologicznego całych rodzin.

Projekt „Nie jesteśmy sami” – specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla członków Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” – Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, dotyczy realizacji zadań w zakresie wsparcia psychologiczno – terapeutycznego dla 26 podopiecznych Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” i ich rodzin; które przeciwdziałają negatywnym skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych. Realizacja projektu stworzyła możliwość wprowadzenia szybkiej i dostosowanej do zmieniających się warunków interwencji przez czas pandemii i po jej ustąpieniu.

Działania są prowadzone przez osoby z doświadczeniem w interwencjach psychologiczno – terapeutycznych. Prowadzą je specjaliści, znani naszym podopiecznym.

Projekt jest zgodny z działalnością i Statutem Stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnością „Szlakiem Tęczy”.

Tak jak się spodziewaliśmy, prowadzone zajęcia i interwencje ujawniły wiele problemów natury psychologiczno – terapeutycznej, istniejących w naszych rodzinach żyjących z osobami niepełnosprawnymi. Psychologowie pracując z podopiecznymi jednocześnie udzielają pomocy rodzicom i rodzeństwu.

W trakcie terapii okazuje się często, że tzw. zdrowe rodzeństwo potrzebuje diagnozy, ponieważ rodzice pochłonięci pracą nad dzieckiem już zdiagnozowanym nie zauważają problemów psychologicznych u pozostałych dzieci.

Jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ rodzice pomimo całego swego poświęcenia, nie są specjalistami i wielu problemów nie zauważają. Czasami sami potrzebują specjalistycznej pomocy.

To następny dowód na to, że projekt „Nie jesteśmy sami” – specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla członków Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” – Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, „trafił w dziesiątkę” i jego realizacja przynosi pozytywne skutki.

Aby praca nad osobami z niepełnosprawnością przynosiła oczekiwane efekty to terapia musi objąć całą rodzinę i być długofalowa.

Dlatego liczymy na to, że po zakończeniu tego zadania będziemy mogli uczestniczyć w kolejnych edycjach dotowanej pomocy psychologicznej dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych, bo przecież życie trwa dalej i żadne problemy nie znikają wraz z zamknięciem projektu.

Autorzy:

Bogusława Bogucka

Krystyna Dąbrowska