Dzięki dotacjom z Urzędu Gminy Nadarzyn Stowarzyszenie “Szlakiem Tęczy” realizowało projekty:

w dniach 04.11.2022- 30.12.2022 – Zajęcia sprawnościowe na basenie i terapia neurologopedyczna dla członków Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”  oraz

w dniach 14.11.2022- 15.12.2022 – Podtrzymywanie wyuczonych sprawności – fizjoterapia dla członków Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”

Osoby z niepełnosprawnosciami ze Stowarzyszenia “Szlakiem Tęczy”  miały możliwość uczestniczenia w różnorodnych dopasowanych do potrzeb zajęciach rehabilitacyjnych. Projekt był wspomożeniem i uzupełnieniem  rehabilitacji w formie zajęć sprawnościowo – ruchowych z fizjoterapii, zajęć neurologopedycznych oraz zajęć sprawnościowych na basenie pod okiem wysokiej klasy terapeutów.

Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie możliwości przywrócenia i utrzymania sprawności podopiecznych Stowarzyszenia “Szlakiem Tęczy” oraz zapobiegła  ich wykluczeniu w dostępie do  tego rodzaju usług. Projekty stworzyły możliwość lepszego ich funkcjonowania oraz wspomogły ich drogę do usamodzielnienia.

Dziękujemy Urzędowi Gminy Nadarzyn za otrzymane wsparcie.