W terminie od 02.04.2021- 30.11.2021 Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy” realizowało projekt:

„Na ratunek sprawności” –

fizjoterapia dla członków Stowarzyszenia„Szlakiem Tęczy” z dotacji Powiatu Pruszkowskiego.

Projekt zapewnił zajęcia z fizjoterapii dla beneficjentów – podopiecznych Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”, podczas jego trwania. Osoby niepełnosprawne miały możliwość przywrócenia i utrzymania sprawności, w reżimie sanitarnym i obowiązujących przepisach. Projekt był wspomożeniem i uzupełnieniem możliwości rehabilitacji w formie zajęć sprawnościowo – ruchowych z fizjoterapii, pod okiem wysokiej klasy terapeutki, która pracuje z osobami z niepełnosprawnościami od lat, zna je i wie co komu jest potrzebne, aby skutecznie pomóc.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu było usprawnienie i podtrzymanie sprawności osób z niepełnosprawnościami, po ich rekrutacji przez władze Stowarzyszenia, z utrzymaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących przepisów.

Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie możliwości przywrócenia i utrzymania sprawności naszych podopiecznych. Zapobiegła ich wykluczeniu w dostępie do tego rodzaju usług.

Projekt stworzył możliwość lepszego ich funkcjonowania, przyczynił się do usamodzielnienia i wspomógł wszystkie oddziaływania terapeutyczne.

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku Powiat Pruszkowski również będzie uruchamiał tego typu możliwości finasowania zajęć, szeroko rozumianej rehabilitacji. Jest to niewątpliwym wsparciem dla naszych podopiecznych i ich rodzin.