W terminie od 15 września do 10 listopada nasze Stowarzyszenie realizowało projekt zintegrowanej rehabilitacji dedykowany podopiecznym z autyzmem i schorzeniami sprzężonymi.

Zakładał on kompleksowe, środowiskowe działania terapeutyczne na rzecz osób z naruszoną sprawnością psychofizyczną. W projekcie brało udział 11 podopiecznych w trzech grupach. Grupa pierwsza 4 osoby wysoko-funkcjonujące w wieku 5-10 lat, grupa druga 3 osoby wysoko-funkcjonujące w wieku 11-15 lat, grupa trzecia 4 osoby nisko-funkcjonujące.

Grupa wysoko funkcjonująca została objęta zajęciami psychologicznymi (grupowa terapia uspołeczniająca).

 

Grupa nisko funkcjonująca uczestniczyła w zajęciach terapii uspołeczniającej i usamodzielniającej o charakterze środowiskowym.

 

Wszyscy podopieczni korzystali również z zajęć Integracji Sensorycznej.

 

Terapia środowiskowa skupia się na efektywnej i długofalowej poprawie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku domowym i szkolnym.

Projekt został przeprowadzony zgodnie z umową nr 410/B/2017 z Powiatem Pruszkowskim.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.