1%
krs

Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy posiada status organizacji pożytku publicznego – to oznacza, że jesteśmy uprawnieni do zbiórki 1% podatku dochodowego z rocznych rozliczeń PIT.

Aby zgromadzić środki na działania statutowe naszego stowarzyszenia niezbędna jest pomoc ludzi dobrej woli.

Dzięki Wam nasi podopieczni korzystają z wielu form wsparcia. Mamy energię, pomysły, wiedzę jak pomóc naszym podopiecznym, ale to nie wszystko. Żebyśmy mogli działać potrzebne jest wsparcie finansowe.

Dostępne formy pomocy to:

  • darowizna finansowa lub rzeczowa
  • 1% podatku
  • wolontariat

Najprostszą formą jest przekazanie darowizny. Każda nawet najmniejsza wpłata jest dla nas ogromnym darem. Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) można odliczyć od dochodu. W przypadku dokonania więcej niż jednej darowizny łączna kwota odliczeń z powyższych tytułów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

Darowizny na rzecz naszych podopiecznych można przekazywać na konto:

Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy

Osiedlowa 72, 05-830 Rusiec

rachunek nr 89 1750 0012 0000 0000 3321 7994

Darowizny można w łatwy sposób przekazać nam przez serwis Dotpay

Inną formą wsparcia są darowizny rzeczowe.

Chętnie przyjmiemy wszelką pomoc rzeczową z przeznaczeniem dla naszych podopiecznych.

Chemia gospodarcza, zabawki, słodycze, książki – wszystko co może nam się przydać np. na warsztatach wakacyjnych dla dzieci.  W tej sprawie można kontaktować się pod nr tel 0 793 003 898.

1%

krs

Każdy podatnik dokonujący rozliczenia może sam zadecydować na co zostanie przeznaczony 1% jego podatku dochodowego odprowadzanego do budżetu państwa.

1% podatku mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
  • emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełniają PIT-37 na podstawie PIT- u otrzymanego z ZUS.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie przez pracodawcę nie mają tej możliwości.

Pieniądze -1% podatku – na konto organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca roku w którym dokonujemy rozliczenia.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie tego zeznania, pod warunkiem, że zostanie złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45c ustawy o pdof).

Termin składania PIT mija 31 stycznia dla ryczałtowców oraz 30 kwietnia dla pozostałych.

Choć czasem jest to tylko kilka złotych, to jednak zebrane od wielu osób potrafi zdziałać naprawdę wiele.

Wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS podany powyżej.

Za każdy rok działalności Stowarzyszenie zamieszcza w wykazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej swoje sprawozdanie   http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.htm

Nasi podopieczni potrzebują też Twoich rąk, serca, uśmiechu, dobroci ….

MZD_3570

Jeśli chcesz działać jako wolontariusz zgłoś się.

Wolontariusze pomagają przy warsztatach, akcjach typu kiermasze, bieg itp.