W dniu 19 listopada odbyło się pierwsze z cyklu trzech szkoleń dla asystentów osoby niepełnosprawnej.

Na rynku pracy istnieje bardzo duży deficyt wykwalifikowanych asystentów osób niepełnosprawnych.

Wiele rodzin z niepełnosprawnością „odbija się od ściany” szukając pomocy w ulżeniu w trudach życia codziennego, nie ma osób posiadających wystarczające umiejętności i kompetencje, aby  częściowo przejąć opiekę nad osobą niepełnosprawną, wspierać jej rozwój.

Rodziny skupione w Stowarzyszeniu „Szlakiem Tęczy” również borykają się z takimi trudnościami.  Problem polega również na tym, że współpracujący ze Stowarzyszeniem  wolontariusze nie mają odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby bez lęku i w sposób odpowiedzialny zaopiekować się osobą niepełnosprawną.  Wychodząc naprzeciw tym potrzebom postanowiliśmy zorganizować szkolenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej.

Każda osoba niepełnosprawna, szczególnie głębiej upośledzona powinna mieć przydzielonego wykwalifikowanego asystenta. Jego obecność odciąży rodzinę, stanowić będzie wsparcie i dla rodziny  i dla osoby niepełnosprawnej. Umożliwi obiektywną i fachową pomoc, ułatwi organizację czasu i podział obowiązków. Stworzy szansę na konstruktywne zagospodarowanie czasu, dostarczy informacji umożliwiających rozwój i uczestnictwo w życiu społecznym zarówno dla osoby niepełnosprawnej jak i dla jej rodziny.

Zadania zawodowe asystenta O.N.:

 1. Towarzyszenie O.N. w pełnieniu ról społecznych i zawodowych,
 2. Uczestniczenie w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów życiowych osoby niepełnosprawnej,
 3. Współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami.
 4. Pomoc w korzystaniu z usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz w możliwości przekwalifikowania zawodowego.
 5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego
 6. Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych
 7. Wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych i czynności pielęgnacyjnych.

 Spotkania  w pierwszym dniu warsztatów 19.11.2016.

 1. Psychiatra – psychoedukacja, określenie jednostki chorobowej, rozpoznawanie symptomów, – 3 godziny
 2. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta – konstruowanie indywidualnych programów Osoby Niepełnosprawnej, diagnoza, cele do osiągnięcia, określenie mocnych i słabych stron O.N., określenie kierunków pracy z O.N., co należy rozwijać, wzmacniać, określić jakie deficyty prezentuje O. N. –  3 godziny.

Spotkania   w drugim dniu warsztatów 26.11.2016

 1. Terapeuta- pedagog – zakres współdziałania ze specjalistami. Metody i formy pracy z O.N. Trening umiejętności społecznych, trening samoobsługowy, trening higieny, trening antystresowy i in. – 3 godziny
 2. Pracownik socjalny – współpraca ze środowiskiem poprzez korzystanie ze wsparcia innych instytucji ( MOPS; GOPS, Stowarzyszenia , WTZ ty, DPS y, świetlice socjalne i in. Instytucje – 3 godziny.

Trzeci i ostatni dzień szkolenia 3.12.2016

 1. Pielęgniarka Środowiskowa – promocja zdrowego stylu życia, prawo do samoistnienia, wyrażania siebie, czynności pielęgnacyjne i higieniczne, kontakt ze specjalistami, udzielanie pierwszej pomocy, opieka nad przewlekle chorym – 3 godziny.
 2. Doradca zawodowy – doradztwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, pomoc przy wyborze edukacji i zainteresowań, pomoc w poszukiwaniu pracy i przysposobieniu do pracy, kodeks pracy, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Dotyczy to zarówno asystenta jak też w miarę możliwości wdrażania osoby niepełnosprawnej na rynek pracy – 3 godziny

Celem kształcenia asystenta osoby niepełnosprawnej było wyposażenie w wiedzę i umiejętności umożliwiające współdziałanie w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w określonych sytuacjach, stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji, wspierania i wzmacniania systemu pomocy osobom niepełnosprawnym.
Projekt zrealizowano dzięki dotacji pozyskanej w drodze konkursu ze środków Powiatu Pruszkowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.