POMAGAMY BIEGIEM

Zachęceni sukcesem i pozytywnym odbiorem poprzedniej edycji, postanowiliśmy zorganizować II edycję biegu charytatywnego „Biegiem po sprawność”. Celem naszej inicjatywy jest połączenie świata osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez sport. Tegoroczna edycja bieg pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn. (więcej…)

WALNE ZEBRANIE

W dniu 4 czerwca odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Sprawozdanie z działalności za rok 2015 zostało przyjęte. Zarząd wybrany, choć w tym wypadku nie nastąpiła żadna zmiana. W dalszym ciągu w skład Zarządu wchodzą Krystyna Dąbrowska, Ilona Massalska, Aldona Siwa, Bożena Kuta-Kępka i Sławomir Gajowniczek. (więcej…)

NASZ DZIEŃ DZIECKA

W dniu 5 czerwca spotkaliśmy się w gościnnych progach Stowarzyszenia Jeździeckiego Szarża, aby świętować Dzień Dziecka. Członkowie Stowarzyszenia z całymi rodzinami przyjechali bawić się, spotkać, porozmawiać, pobyć razem.  Był pasjonujący mecz piłki nożnej, gry i zabawy, badminton,  ringo, skoki w workach. (więcej…)