Stowarzyszenie na rzecz dzieci
i osób z niepełnosprawnością

„SZLAKIEM TĘCZY”

Rusiec, ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn
Telefon: 793 003 898
e-mail: stowarzyszenie@szlakiemteczy.pl