Warsztaty terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością: „Oswajamy świat pokonując przeszkody” współfinansowane przez Fundację PZU a realizowane przez Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy w okresie od 01-10-2018r. do 21-06-2019 r. okazały się być projektem nowatorskim, skierowanym do osób w każdym wieku, z różnymi niepełnosprawnościami.

Zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy są podopiecznymi Stowarzyszenia (są to osoby z różną niepełnosprawnością, całkowicie lub częściowo niesamodzielne)  potrzebują stałej i intensywnej rehabilitacji wielospecjalistycznej. Należy podkreślić, że terapia takich osób jest procesem ciągłym i zalecane jest prowadzenie jej nieprzerwanie przez możliwie długi czas. Dzięki temu osoby te mogą nabyć umiejętności konieczne  do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, co jest niezwykle ważne z perspektywy zarówno osoby niepełnosprawnej, jak i jej otoczenia (rodziny, opiekunów, terapeutów).
Warto zaznaczyć, że stopień i szybkość nabywania ww. umiejętności są uzależnione od indywidualnych możliwości konkretnej osoby.

Systematyczna praca oraz zaangażowanie w terapię rodzin i podopiecznych Stowarzyszenia wskazuje na to, że konieczna jest kontynuacja tego typu projektów. Każda z osób niepełnosprawnych wymaga całkowicie indywidualnego podejścia  pod kątem neurologopedycznym, rozpoczynając od usprawniania umiejętności orofacjalnych, przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, kończąc na  nauce komunikacji (zarówno pozawerbalnej, jak i werbalnej).

Efekty uzyskiwane podczas trwania projektu udowodniły, że niezależnie od stopnia upośledzenia oraz wieku podopiecznych Stowarzyszenia, zawsze jest nadzieja na progres w zakresie codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, co również przekłada się na lepsze funkcjonowanie całego jej otoczenia. Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy podjęło się realizacji tego zadania terapeutycznego dzięki wsparciu finansowemu przez Fundację PZU. Napisaliśmy projekt zatytułowany „Oswajamy świat pokonując przeszkody” i otrzymaliśmy dotację od finansową w kwocie 50 000,00 PLN od Fundacji PZU na opłacenie terapeutów, prowadzących zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w projekcie. Projekt dedykowany był dla 16 podopiecznych Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz ich rodzeństwa, wymagającego wsparcia.

W projekcie zajęcia z beneficjentami prowadzili: terapeuta sensomotoryki, psycholog, neurologopeda i fizjoterapeuta. Projekt realizowany był przez 9 miesięcy. Równolegle do tego projektu prowadzone były warsztaty terapeutyczne dla rodziców i opiekunów pt.: „Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem”. Na tych warsztatach terapeuci (terapeuta sensomotoryki i psycholog) pracowali z rodzicami, pomagając rodzicom zrozumieć sposób funkcjonowania i potrzeby ich dzieci oraz zwracali szczególną uwagę na naukę relaksu i uwalniania się od stresu.
Praca terapeutyczna z podopiecznymi i ich rodzinami przyniosła pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu zarówno podopiecznych jak i ich rodzin, szczególnie w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i podwyższenia samooceny. Potwierdziły to ankiety wypełnione przez rodziców na zakończenie zadania. Niektórzy beneficjenci osiągnęli znaczny postęp w samodzielnym funkcjonowaniu i relacjach społecznych.
Bardzo byśmy chcieli aby kolejne etapy tego projektu mogły być realizowane, ponieważ wykonana praca terapeutyczna ma prowadzić do uzyskania największej możliwej do osiągnięcia dla konkretnej osoby samodzielności, na miarę jej możliwości.
TERAPIA MA SŁUŻYĆ ŻYCIU A NIE ZOSTAWAĆ JEDYNIE TERAPIĄ….
Terapia jest pomostem pomiędzy człowiekiem ( naszym podopiecznym) a światem realnym.
Wskazane i zamierzone jest przejście do dalszych aktywności takich jak drama, teatr, kształtowanie i rozwijanie u dzieci ich talentów i umiejętności…, a nie pozostawanie jedynie w szkolnych, warsztatowych wymaganiach. U dzieci starszych przejście w bardziej efektywny i radosny sposób do przygotowania do życia i do pracy…..
Do realizacji tego celu potrzebujemy wsparcia finansowego, którego szukamy intensywnie..

Autorzy:
Magdalena Olędzka – neurologopeda,
Magdalena Jeske Bodziony – terapeuta sensomotoryki
Krystyna Dąbrowska – prezes Stowarzyszenia